Regulamin

NIE ZWRACAMY PIENIĘDZY ZA WYKUPIONE KARNETY

 1. Karnet A (5 zjęć)

  • gwarantuje rezerwację stałego terminu;
  • istnieje możliwość odwołania zajęć;
  • zajęcia nieodwołane zostają wliczone w karnet;
  • zajęcia odwołane można odrobić, w terminie innym niż obejmuje karne w okresie do 2 miesięcy od daty odwołania zajęć;
  • za zajęcia ODWOŁANE uznaje się tylko te, które zostały odwołane min. 4 godz. przed rozpoczęciem zajęć;
  • zajęcia z godzin porannych odwołujemy na automatyczną sekretarkę do godz. 08:30;
  • przedłużenie stałego terminu odbywa się automatycznie z chwilą wykupienia kolejnego karnetu (najpóźniej na 5 zajęciach).

 2. Zajęcia dla NIEMOWLĄT

  • nie prowadzimy zamkniętych kursów;
  • zajęcia odbywają się w każdą niedzielę od godz. 9:00-14:00;
  • na zajęcia zapisujemy się każdorazowo, telefonicznie na konkretną godzinę;
  • w każdej grupie jest max. 5 dzieci, lekcja trwa 30 min;
  • koszt zajęć 50 zł, płatne gotówką przed zajęciami;
  • jeśli klient nie odwoła rezerwacji max. do godz. 7:30 w niedzielę, to przy kolejnych zajęciach będzię obciążony dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny zarezerwowanych zajęć.

 3. Karnet B (5 zajęć)

  • nie gwarantuje rezerwacji stałego terminu;
  • na każde kolejne zajęcia należy zapisać się w recepcji lub telefonicznie;
  • istnieje możliwość odwołania zajęć (patrz karnet A);
  • karnet traci ważność po 2 miesiącach od daty sprzedaży.

basen dla niemowląt
Copyright © by Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Le Soleil